Bảng điều khiển xông ướt HTL68
Bảng điều khiển xông ướt HTL68

Bảng điều khiển xông ướt HTL68

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 0
TÌnh trạng: còn hàng

Số lượng
Mua hàng

Gọi ngay 09033198567 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng
Chấp nhận thanh toán:

Bảng điều khiển xông ướt HTL68

I. CHỨC NĂNG CÁC PHÍM BẢNG ĐIỀU KHIỂN.

 1. Phím Bật/Tắt bảng điều khiển
 2. Phím Chạy/ Tạm dừng Tạo hơi
 3. Phím Chọn chế độ Cài đặt thời gian và nhiệt độ
 4. Phím Bật/ Tắt đèn
 5. Phím Tăng khi cài đặt thời gian và nhiệt độ
 6. Phím Giảm khi cài đặt thời gian và nhiệt độ
 7. Led hiển thị Thời gian
 8. Led hiển thị Nhiệt độ
 9. Led hiển thị trạng thái đèn
 10. Led hiển thị trạng thái  Nguồn và Tạo hơi

II. VẬN HÀNH BẢNG ĐIỀU KHIỂN

 1. Cài đặt đồng hồ thời gian thực
 • Bật nguồn điện chính cấp cho máy : Màn hiển thị 7 và 8 chạy từ 0 – 9 xong màn hiển  thị 7 hai Led đầu chỉ số giờ sáng nhấp nháy, hai Led sau chỉ phút sáng bình thường; màn hiển thị 8 hai Led sáng hai dấu gạch giữa.
 • Kiểm tra nếu thấy số Giờ sai so với thời gian thực : Dùng phím Tăng hoặc phím Giảm  để chỉnh cho đúng.
 • Bấm phím Đèn => Màn hiển thị 7 hai Led đầu chỉ số giờ sáng bình thường; Hai Led chỉ phút sẽ sáng nhấp nháy
 • Kiểm tra nếu thấy số Phút sai so với thời gian thực : Dùng phím Tăng hoặc phím Giảm để chỉnh cho đúng.
 • Bấm phím Đèn => Màn hiển thị 7 hai Led đầu hiển thị giờ và hai Led sau hiển thị phút theo đồng hồ thời gian thực; màn hiển thị  8 hiển thị Nhiệt độ thực của phòng xông. Các Led sáng bình thường; Thời gian thực đã được cài đặt.
 • Lưu ý: Trong khi các Led sáng nhấp nháy. Nếu sau 5 giây không có phím nào được bấm thì máy sẽ tự tắt chế độ cài đặt thời gian thực -> màn hiển sẽ chuyển về chế độ hiển thị thời gian và nhiệt độ thực; việc cài đặt thời gian thực không được thực hiện
 1. Cài đặt thời gian và nhiệt độ Tạo hơi
 • Trong khi máy đang ở chế độ dừng hoặc tạm dừng tạo hơi :Màn hiển thị  7 và 8 hiển thị thời gian và nhiệt thực hoặc thời gian và nhiệt độ cài đặt
 • Bấm phím SET lần 1: Màn hiển thị 7 Hai Led đầu Chỉ số Giờ làm việc sáng nhấp nháy ; Hai Led sau chỉ Phút sáng bình thường; màn hiển thị 8  hai Led sáng dấu gạch giữa => Dùng phím Tăng, hoặc phím Giảm để chỉnh số Giờ cần cài đặt

( Số giờ có thể cài đặt từ 00 đến 23 giờ )

 • Bấm phím SET lần 2: Màn hiển thị  7 hai Led đầu Chỉ số Giờ làm việc sáng bình thường ; Hai Led sau chỉ Phút sáng nhấp nháy; màn hiển thị 8  hai Led sáng dấu gạch giữa => Dùng phím Tăng, hoặc phím Giảm để chỉnh số Phút cần cài đặt

( Số phút có thể cài đặt từ 00 đến 59 phút )

 • Bấm phím SET lần 3: Màn hiển thị 7 bốn Led sáng dấu gạch giữa; màn hiển thị 8  hai Led hiển thị nhiệt độ cài đặt sáng nhấp nháy => Dùng phím Tăng, hoặc phím Giảm để chỉnh Nhiệt độ cần cài đặt

( Nhiệt có thể cài đặt từ 35 độ C đến 60 độ C )

 • Bấm phím SET lần 4: Màn Hiển thị 7 bốn Led sáng 7 thường hiển thị số giờ và phút cài đặt; Màn hiển thị 8 hai Led sáng bình thường hiển thị  Nhiệt độ cài đặt => Kết thúc việc cài đặt  ( các giá trị đã được lưu lại trong bộ nhớ cho đến khi cài đặt lại lần sau kể cả khi mất nguồn điện)
 • Lưu ý: Nếu bấm tiếp phím SET lần 5 thì việc cài đặt lại bắt đầu thực hiện lại từ đầu
 1. Chạy và tạm dừng chế độ tạo hơi
  1. Chạy chế độ tạo hơi
 • Trong  khi máy đang ở chế độ dừng tạo hơi:  Màn hiển thị 7 và 8 hiển thị thời gian và nhiệt độ thực  => Bấm phím Chạy/Tạm dừng một lần => Máy sẽ chạy chế độ Tạo hơi. Lúc này màn hiển thị 7 Hiển thị thị đếm lùi số giờ và phút còn lại của thời gian Tạo hơi; Màn hiển thị 8 hiển thị nhiệt độ thực của phòng hơi; Led 10 sáng liên tục
 • Trong  khi máy đang ở chế độ tạm dừng tạo hơi : Màn hiển thị 7 hiển thị thời gian Tạo hơi còn lại; màn hiển thị 8 hiển thị nhiệt độ cài đặt  => Bấm phím Chạy/Tạm dừng một lần => Máy sẽ chạy chế độ Tạo hơi. Lúc này màn hiển thị 7 Hiển thị thị đếm lùi số giờ và phút còn lại của thời gian Tạo hơi; Màn hiển thị 8 hiển thị nhiệt độ thực của phòng hơi; Led 10 sáng liên tục
 • Trong khi làm việc ở chế độ tạo hơi nếu nhiệt độ của phòng xông < 5­­­­­­­ độ C màn hiển thị 8 sẽ báo Lo
 • Trong khi làm việc ở chế độ tạo hơi nếu nhiệt độ của phòng xông  > 60­­­­­­­ độ C màn hiển thị 8 sẽ báo Hi

3.2 Dừng chế độ tạo hơi

 • Trong  khi máy đang ở chế độ tạo hơi : Màn hiển thị 7 Hiển thị thị đếm lùi số giờ và phút còn lại của thời gian Tạo hơi; Màn hiển thị 8 hiển thị nhiệt độ thực của phòng hơi => Bấm phím Chạy/Tạm dừng một lần => Máy sẽ chạy chế độ tạm dừng Tạo hơi;

Màn hiển thị 7 hiển thị thời gian Tạo hơi còn lại; màn hiển thị 8 hiển thị nhiệt độ cài đặt ; Led 10 sáng nhấp nháy

 1. Bật tắt đèn
 • Trong khi Led 9 tắt => Bấm phím Đèn => Led 9 sáng => chạy chế độ bật đèn.
 • Trong khi Led 9 sáng => Bấm phím Đèn => Led 9 tắt => tắt chế độ bật đèn.
 • Lưu ý: Đèn được đấu vào hai cọc 5 và 6 trên cầu đấu ở máy chính; Điện áp làm việc của đèn là 220V; công suất <= 100W
 1. Bật tắt bảng điều khiển
 • Trong khi bảng điều khiển đang ở chế độ làm việc :Màn hiển thị 7 và 8 đang hiển thị các thông số thời gian và nhiệt độ => bấm phím Bật/Tắt => bảng điều  khiển sẽ được tắt; màn hiển thị 7 và 8 tắt; Led 10 sáng báo đang cấp chính nguồn vào máy; Led9 hiển thị chế độ đèn.
 • Trong khi bảng điều khiển đang ở chế độ tắt : Màn hiển thị 7 và 8 tắt, Led 10 sáng => bẩm phím Bật/Tắt => bảng điều khiển sẽ được bật; Màn hiển thị 7 hiển thị thời gian thực; màn hiển thị 8 hiển thị nhiệt độ thực; Led 9 hiển thị chế độ đèn
 1. Kiểm tra Số Series
 • Trong khi bảng điều khiển đang ở chế tắt :
 • Bấm và giữ phím Tăng  => Màn hiển thị 7 và 8 sẽ hiển thị số Series của bảng điều khiển
 • Bấm và giữ phím Giảm  => Màn hiển thị 7 và 8 sẽ hiển thị số Series của máy
 • Lưu ý: Số Series của bảng điều khiển và máy có thể trùng hoặc không trùng nhau
Đang cập nhật

Có thể bạn quan tâm

Giỏ hàng